Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Apache trên Ubuntu

1 Like Comment
cài đặt và cấu hình Apache trên Ubuntu
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Apache trên Ubuntu
5 (100%) 1 vote[s]

Apache là một webserver nguồn mở có sẵn cho các máy chủ Linux. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ học cánh thiết lập Apache trên Ubuntu.

Những gì bạn sẽ học

  • Cách cài đặt Apache
  • Một số cấu hình cơ bản của Apache

Những gì bạn cần

  • Ubuntu Server 16.04 LTS trở lên
  • Secure Shell (SSH) để truy cập vào máy chủ của bạn
  • Kiến thức dòng lệnh cơ bản của Linux

Bạn đã sẵn dàng chưa ? Hãy chuyển sang bước tiếp theo !

Cài đặt Apache trên Ubuntu

Để cài đặt Apache, rất đơn giản bạn chỉ cần chạy lần lượt các lệnh sau:

sudo apt update
sudo apt install apache2

Sau khi chạy lệnh, tất cả các gói cần thiết sẽ được cài đặt và khi quá trình cài đặt hoàn tất bạn chỉ cần gõ vào thanh địa chỉ của trình duyệt localhost hoặc 127.0.0.1 để kiểm tra.

cài đặt và cấu hình Apache trên Ubuntu

Nếu bạn thấy trang ở trên, điều đó có nghĩa là Apache đã được cài đặt thành công trên máy chủ của bạn! Tiếp tục nào.

Cấu hình Apache trên Ubuntu

Tiếp theo chúng ta sẽ sửa đổi một chút file cấu hình của Apache.

1. Mở file /etc/apache2/conf-enabled/security.conf. Tại dòng 25 sửa thành

ServerTokens Prod

2. Mở file /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf dòng 2 sửa thành

DirectoryIndex index.html index.php index.htm

3. Mở file /etc/apache2/apache2.conf dòng thêm vào dòng 70

ServerName www.sanvu88.net

Thay www.sanvu88.net theo ý các bạn

4. Khởi động lại Apache để cấu hình có hiệu lực

sudo service apache2 restart

Tạo trang web riêng của bạn

Theo mặc định, Apache đi kèm với một trang web cơ bản (trang mà chúng ta đã thấy trong bước trước). Chúng tôi có thể sửa đổi nội dung của nó trong /var/www/html hoặc cài đặt bằng cách chỉnh sửa tệp Virtual Host của nó /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf.

Chúng ta có thể sửa đổi cách Apache xử lý các yêu cầu gửi đến và thêm nhiều trang web chạy trên cùng một máy chủ bằng cách chỉnh sửa tệp Virtual Host.

Bật mod rewrite và mod userdir

Bật Mod rewrite cũng chính là bật chức năng rewrite url trên Apache. Với mod này chúng ta có thể rewrite url, chuyển hướng truy cập ……

Mod userdir cho phép chúng ta thay đổi vị trí thư mục chưa code của website. Mặc định nội dung website sẽ được đặt trong /var/www/html thì với mod userdir chúng ta có thể di chuyển sang thư mục khác, ví dụ như: home/domain.com/public_html

Để bật mod rewrite và mod userdir chúng ta các chạy lệnh sau

sudo a2enmod rewrite
sudo a2enmod userdir
sudo service apache2 restart

Cấu hình file Virtual Host

Để cấu hình file Virtual Host các bạn tạo file có dạng domain.com.conf trong thư mục /etc/apache2/sites-available/

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin [email protected]
ServerName domain.com
ServerAlias www.domain.com
DocumentRoot /home/domain.com/public_html
ErrorLog /home/domain.com/logs/error.log
CustomLog /home/domain.com/logs/access.log combined
<Directory /home/domain.com/public_html>
AllowOverride AuthConfig FileInfo Limit Options=IncludesNOEXEC,MultiViews,SymLinksIfOwnerMatch,FollowSymLinks,None
Options -ExecCGI -Includes +IncludesNOEXEC -Indexes
</Directory>
</VirtualHost>

Tạo thư mục chứa website

Sau khi đã tạo virtualhost tiếp theo các bạn cần tạo thư mục chứa code của website. Để tạo các bạn chạy lần lượt các lệnh sau

sudo mkdir -p /home/domain.com/public_html
sudo mkdir /home/domain.com/logs

Sau đó thay đổi quyền trên thư mục để cho phép Apache2 truy cập nội dung.

sudo chown -R www-data:www-data /home/domain.com/public_html
sudo chmod -R 775 /home/domain.com/public_html

Chú ý:

  • Thay domain.com bằng domain của các bạn nhé.
  • Sau khi up code lên server bằng SFTP các bạn cần chạy lại lệnh chown để phân quyền

Enable virtualhost

Sau khi đã tạo file virtualhost và thư mục chứa code và file logs tiếp theo chúng ta cần enable virtualhost. Để làm điều này chúng ta chạy lệnh sau

sudo a2ensite domain.com.conf
sudo service apache2 restart

Kiểm tra thành quả

Để kiểm tra xem cấu hình của chúng ta đã đúng chưa chúng ta tạo một file index.html trong thư mục /home/domain.com/public_html và tiến hành truy cập thử để xem kết quả.

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Document</title>
</head>
<body>
<p>Chào mừng bạn đến với Sanvu88.net</p>
</body>
</html>

Nếu hiển thị được có nghĩa việc cài đặt và cấu hình apache của chúng ta đã hoàn tất. Tiếp theo chúng ta sẽ cài đặt MariaDB và PHP trên Ubuntu để có một webserver hoàn chỉnh.

 

You might like

About the Author: sanvu88

Xin chào! Tôi là Sanvu88, người sáng lập Sanvu88.net. Tôi là một người yêu thích Linux . Hiện tại, tôi đang sử dụng Ubuntu làm hệ điều hành trên máy tính của tôi. Tôi có một công việc ban ngày với tư cách là một chuyên viên bơm vá săm xe các loại, và trang web này là một trong những hoạt động yêu thích của tôi, đặc biệt là trong những lúc rảnh rỗi. Hy vọng bạn thích sử dụng trang web này, và nó sẽ mang lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Phản hồi từ người đọc sẽ truyền cảm hứng cho tôi để tôi có thể viết được nhiều hơn nữa !. Bạn chỉ cần để lại nhận xét bên dưới nếu bạn thấy bài viết này hữu ích. Chúc bạn ngày mới tốt lành!
avatar