Hướng dẫn chia sẻ file giữa Ubuntu và Windows, macOS

3 Likes Comment
chia sẻ file giữa Ubuntu và Windows
Hướng dẫn chia sẻ file giữa Ubuntu và Windows, macOS
5 (100%) 1 vote[s]

Chia sẻ file giữa Ubuntu và Windows –  Samba Server cho phép chia sẻ tệp tin trên các hệ điều hành khác nhau qua mạng. Nó cho phép bạn truy cập các tệp tin trên máy tính của bạn từ máy tính xách tay và chia sẻ tệp với người dùng Windows và macOS.

Hướng dẫn này bao gồm cách cài đặt và cấu hình Samba trên Ubuntu.

Bạn sẽ học được những gì

 • Cách thiết lập Samba server
 • Cách chia sẻ tệp tin qua mạng cục bộ

Những gì bạn cần

 • Hệ điều hành Ubuntu trên máy tính của bạn
 • Mạng cục bộ (LAN)

Nếu bạn đã sẵn sàng, hãy bắt đầy tìm hiểu quá trình cài đặt ở các bước tiếp theo!

Cài đặt Samba – Chia sẻ file giữa Ubuntu và Windows , macOS

Để cài đặt Samba, chúng ta chạy lần lượt các lệnh sau:

sudo apt update
sudo apt install samba

Chúng ta có thể kiểm tra xem việc cài đặt có thành công hay không bằng cách chạy:

whereis samba

Nếu thấy thông báo như sau tức là đã cài đặt thành công

samba: /usr/sbin/samba /usr/lib/samba /etc/samba /usr/share/samba /usr/share/man/man7/samba.7.gz /usr/share/man/man8/samba.8.gz

Thiết lập Samba

Bây giờ Samba đã được cài đặt, chúng ta cần phải tạo một thư mục cho nó để chia sẻ:

mkdir /home/<username>/sambashare/

Lệnh trên tạo một thư mục mới sambashare trong thư mục chủ của chúng ta mà chúng ta sẽ chia sẻ.

Tập tin cấu hình cho Samba được đặt tại /etc/samba/smb.conf. Để thêm thư mục mới dưới dạng chia sẻ, chúng ta chỉnh sửa tệp bằng cách chạy:

sudo nano /etc/samba/smb.conf

Ở cuối tệp, thêm vào các dòng sau:

[sambashare]
  comment = Samba on Ubuntu
  path = /home/username/sambashare
  read only = no
  browsable = yes

Sau đó nhấn Ctrl-O để lưu và Ctrl-X để thoát khỏi trình soạn thảo văn bản nano.

Những gì chúng ta vừa thêm

 • [sambashare]: Tên bên trong dấu ngoặc đơn là tên của phần chia sẻ của chúng tôi.
 • comment: Mô tả ngắn gọn về phần chia sẻ.
 • path: Thư mục chia sẻ của chúng ta.
 • read only: Quyền sửa đổi nội dung của thư mục chia sẻ chỉ được cấp khi giá trị của chỉ thị này là no.
 • browsable: Khi được đặt thành yes, các trình quản lý tệp như trình quản lý tệp mặc định của Ubuntu sẽ liệt kê phần này trong “Network” (nó cũng có thể xuất hiện dưới dạng có thể duyệt).

Bây giờ chúng ta đã cấu hình chia sẻ mới, lưu nó và khởi động lại Samba để nó có hiệu lực:

sudo service smbd restart

Thiết lập tài khoản người dùng và kết nối để chia sẻ

Vì Samba không sử dụng mật khẩu tài khoản hệ thống, nên chúng ta cần thiết lập mật khẩu Samba cho tài khoản người dùng của mình:

sudo smbpasswd -a username

Note: Tên người dùng được sử dụng phải thuộc về tài khoản hệ thống, nếu không tên người dùng sẽ không được lưu (Ở đây chúng ta sử dụng luôn username đăng nhập máy tính của chúng ta).

Kết nối để chia sẻ

Trên Ubuntu:

Mở trình quản lý tệp mặc định và nhấp vào Connect to Server rồi nhập:

chia sẻ file giữa Ubuntu và Windows

Trên macOS

Trong trình đơn Finder, nhấp vào Go > Connect to Server rồi nhập:

chia sẻ file giữa Ubuntu và Windows

Trên Windows

Trên Windows, mở Trình quản lý tệp và nhập vào:

\\ip-address\sambashare

You might like

About the Author: sanvu88

Xin chào! Tôi là Sanvu88, người sáng lập Sanvu88.net. Tôi là một người yêu thích Linux . Hiện tại, tôi đang sử dụng Ubuntu làm hệ điều hành trên máy tính của tôi. Tôi có một công việc ban ngày với tư cách là một chuyên viên bơm vá săm xe các loại, và trang web này là một trong những hoạt động yêu thích của tôi, đặc biệt là trong những lúc rảnh rỗi. Hy vọng bạn thích sử dụng trang web này, và nó sẽ mang lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Phản hồi từ người đọc sẽ truyền cảm hứng cho tôi để tôi có thể viết được nhiều hơn nữa !. Bạn chỉ cần để lại nhận xét bên dưới nếu bạn thấy bài viết này hữu ích. Chúc bạn ngày mới tốt lành!
avatar