Facebook Messenger

Hướng dẫn cài đặt Facebook Messenger ‘Caprine’ trên Ubuntu 18.04

Caprine là một ứng dụng Facebook Messenger không chính thức và tập trung vào quyền riêng tư hoạt động trên Ubuntu, Mac OS và Windows.

9 Likes Comment

Hướng dẫn cài đặt NVIDIA Driver 418.43 (G-SYNC Support) trên Ubuntu 18.04

Trình điều khiển NVIDIA 418.43 cho Linux đã được phát hành 2 tuần trước với hỗ trợ Tương thích G-SYNC (a.k.a. FreeSync / Adaptive-Sync)

3 Likes Comment

Hướng dẫn cài đặt GNOME Shell Extensions trên Ubuntu

GNOME Shell Extensions là các ứng dụng nhỏ có thể thay đổi giao diện của Ubuntu, tăng thêm các tính năng tiện dụng cho Ubuntu giúp bạn sử dụng Ubuntu hiệu quả hơn

4 Likes Comment
ubuntu 19.04

Lịch phát hành và các tính năng mới trên Ubuntu 19.04 Disco Dingo

Ubuntu 19.04 sẽ có tên mã là Dingo Dingo. Canonical vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức, nhưng tên mã mới đã được tiết lộ thông qua Launchpad.

4 Likes Comment
Linux Kernel 4.20

Hướng dẫn cài đặt Linux Kernel 4.20 trên Ubuntu / Linux Mint

Linux Kernel 4.20 đã được phát hành vào tháng 12/2018 với nhiều thay đổi

4 Likes Comment