Adobe Photoshop Lightroom trên Ubuntu

Darktable phần mềm thay thế Adobe Photoshop Lightroom trên Ubuntu

Adobe Photoshop Lightroom trên Ubuntu – Darktable là một phần mềm nhiếp ảnh miễn phí. Nó cung cấp virtual light-table và darkroom cho các nhiếp ảnh gia.

1 Like Comment