AutoCAD trên ubuntu

DraftSight giải pháp thay thế miễn phí tốt nhất cho AutoCAD trên ubuntu

Được phát triển và phát hành để sử dụng miễn phí bởi ‘Dassault Systemes’, DraftSight là một tiềm năng lớn thay thế AutoCAD trên Ubuntu.

2 Likes 1 Comment