Hướng dẫn cài đặt Google Chrome trên ubuntu

Cách cài đặt trình duyệt Google Chrome trong Ubuntu

Google Chrome là trình duyệt web phổ biến nhất trên thế giới. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn Cách cài đặt trình duyệt Google Chrome trong Ubuntu

1 Like Comment