Giới thiệu chung về Ubuntu

Bài 2: Giới thiệu chung về Ubuntu

Giới thiệu chung về Ubuntu – Ubuntu là một hệ điều hành máy tính dựa trên Debian GNU/Linux, một bản phân phối Linux thông dụng

5 Likes Comment
Học cách sử dụng Ubuntu

Bài 1: Giới thiệu chung về Serie học Ubuntu

Series bài viết “Học cách sử dụng Ubuntu“ nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng phần mềm mã nguồn mở miễn phí.

5 Likes Comment