FileZilla trên Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng FileZilla trên Ubuntu

FileZilla trên Ubuntu – – FileZilla là trình khách FTP tự do, mã nguồn mở, đa nền tảng. Sẵn dùng cho Windows, Linux, và Mac OS.

1 Like Comment