Dịch Vụ WordPress Hosting | Áp dụng tiêu chuẩn cao nhất cho WordPress
cài đặt ứng dụng Windows trên Linux

Winepak giúp cài đặt ứng dụng Windows trên Linux dễ dàng hơn

Cài đặt ứng dụng Windows trên Linux – Winepak tập trung vào việc đóng gói các ứng dụng Wine như gói Flatpak để có thể sử dụng nhanh hơn, và ít lỗi hơn.

28 Likes 1 Comment