Wine 3.11 trên Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Wine 3.11 trên Ubuntu 18.04

Wine 3.11 trên Ubuntu là phiên bản phát triển mới của phần mềm mã nguồn mở wine, phần mềm cho phép chạy các chương trình Windows chạy trên Unix / Linux.

1 Like Comment