Dịch Vụ WordPress Hosting | Áp dụng tiêu chuẩn cao nhất cho WordPress
audacity

Audacity 2.3.1 phần mềm chỉnh sửa audio cho Linux

Phiên bản mới của Audacity, phần mềm chỉnh sửa âm thanh nguồn mở, hiện đã có sẵn cho Linux.

92 Likes 3 Comments