Sửa lỗi Touchpad Right-click không hoạt động trên Ubuntu 18.04

Sau khi cài đặt Ubuntu 18.04 mới trên máy tính xách tay của tôi, tôi nhận thấy rằng Touchpad Right-click không hoạt động trên Ubuntu 18.04.

1 Like Comment