Flameshot trên Ubuntu

Flameshot trên Ubuntu phần mềm chụp ảnh màn hình tốt nhất

Flameshot trên Ubuntu là phần mềm chụp ảnh màn hình tốt nhất trên ubuntu hiện nay. Nó sự thay thế hoàn hảo cho Lightshot trên Ubuntu

2 Likes Comment