Corel Draw cho Ubuntu

Inkscape phần mềm tuyệt với thay thế Corel Draw cho Ubuntu

Corel Draw cho Ubuntu – Inkscape là một trình soạn thảo đồ họa vector mã nguồn mở tương tự như Adobe Illustrator, Corel Draw

1 Like Comment