Deepin Desktop trên Ubuntu

Làm thế nào để cài đặt Deepin Desktop trên Ubuntu 18.04

Môi trường Deepin Desktop rất đẹp mắt và mang một phong cách riêng. Bạn có bao giờ tự hỏi làm thế nào để cài đặt Deepin Desktop trên Ubuntu 18.04?

2 Likes Comment