Disk Bad Sectors trên Ubuntu

Cách kiểm tra Disk Bad Sectors trên Ubuntu bằng dòng lệnh

Disk Bad Sectors trên Ubuntu – Sự hiện diện của bad sectors là sự khởi đầu của các lỗi trên một ổ đĩa cứng. Và bad sectors sẽ không thể sửa chữa được.

1 Like Comment