Facebook Messenger

Hướng dẫn cài đặt Facebook Messenger ‘Caprine’ trên Ubuntu 18.04

Caprine là một ứng dụng Facebook Messenger không chính thức và tập trung vào quyền riêng tư hoạt động trên Ubuntu, Mac OS và Windows.

7 Likes Comment
Facebook Messenger trên Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt Facebook Messenger trên Ubuntu

Facebook Messenger trên Ubuntu – ‘Messenger cho máy tính để bàn’ là một ứng dụng dành riêng cho Messenger để trò chuyện và thực hiện cuộc gọi với bạn bè.

2 Likes Comment