Firefox trên ubuntu

Hướng dẫn thiết lập tăng tốc độ cho Firefox trên Ubuntu

Bạn muốn Firefox hoạt động nhanh hơn trên Linux? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để tăng tốc Firefox trên Ubuntu.

2 Likes Comment