fix lỗi No WiFi Adapter Found

Hướng dẫn fix lỗi No WiFi Adapter Found trên laptop HP khi dùng Ubuntu 18.04

Bài viết này là sẽ hướng dẫn sửa lỗi wifi không hoạt động trên máy tính xách tay HP khi cài đặt Ubuntu 18.04

3 Likes Comment