theme cho Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt Yaru theme cho Ubuntu 18.04

Theme cho Ubuntu – Yaru là chủ đề Ubuntu mới sẽ được sử dụng làm mặc định trong bản phát hành Ubuntu tiếp theo.

1 Like Comment