GIMP 2.10.4

GIMP 2.10.4 tăng tốc khởi động và thêm công cụ Auto-Straighten

GIMP 2.10.4 – Một phiên bản mới của trình biên tập ảnh GIMP cực kỳ phổ biến đã được phát hành.

2 Likes Comment