Hướng dẫn cài đặt GNOME Shell Extensions trên Ubuntu

GNOME Shell Extensions là các ứng dụng nhỏ có thể thay đổi giao diện của Ubuntu, tăng thêm các tính năng tiện dụng cho Ubuntu giúp bạn sử dụng Ubuntu hiệu quả hơn

4 Likes Comment