gỡ bỏ phần mềm trên Ubuntu

Bài 5: Hướng dẫn cài đặt và gỡ bỏ phần mềm trên Ubuntu

Trong tut này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và gỡ bỏ phần mềm trên Ubuntu. Đây là một nhu cầu thiết yếu với bất kỳ ai.

5 Likes Comment