gõ tiếng việt trên ubuntu

Gõ tiếng Việt trên Ubuntu đơn giản dễ dàng với Ibus-Unikey

IBus-Unikey là bộ gõ tiếng Việt trên Ubuntu tương tự như Unikey của Windows. IBus-Unikey hỗ trợ gõ kiểu Telex, VNI ….

2 Likes Comment