HandBrake Video Transcoder

Hướng dẫn cài đặt HandBrake Video Transcoder 1.1.2 trên Ubuntu

Bộ chuyển mã video mã nguồn mở HandBrake Video Transcoder đã được phát hành cách đây một ngày với nhiều bản sửa lỗi khác nhau.

2 Likes Comment