ubuntu 16.04

Hướng dẫn cài đặt ubuntu 16.04 lên máy tính bằng USB boot

Hướng dẫn cài đặt ubuntu 16.04 – Ubuntu Desktop dễ sử dụng, dễ cài đặt và bao gồm mọi thứ bạn cần. Nó là nguồn mở, an toàn, và miễn phí.

3 Likes Comment