Ubuntu 18.04.1

Phiên bản mới nhất Ubuntu 18.04.1 đã được phát hành

Ubuntu 18.04.1 đi kèm với cập nhật hỗ trợ phần cứng tốt hơn, nhiều bản sửa lỗi liên quan đến máy chủ và cloud.

2 Likes Comment