java 11 trên ubuntu 18

Hướng dẫn cài đặt Oracle Java 11 trên Ubuntu 18

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách dễ dàng nhất để cài đặt Oracle Java 11 trên Ubuntu 18 , Ubuntu 16 và 14 thông qua PPA.

3 Likes Comment