KDE Connect

Điều khiển điện thoại Android từ máy tính Ubuntu với KDE Connect

KDE Connect – Bạn muốn kết nối điện thoại Android với máy tính Ubuntu bằng kết nối Không? Không, Bluetooth đã quá cũ kỹ rồi, và tôi thích Wi-Fi.

2 Likes Comment