KeePassXC trên ubuntu

Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý mật khẩu KeePassXC trên ubuntu

KeePassXC trên ubuntu, là phần mềm giúp quản lý mật khẩu trên Ubuntu đã phát hành phiên bản mới 2.3.4 với nhiều sửa lỗi và cải tiến.

2 Likes Comment