linux kernel 4.19

Hướng dẫn cài đặt Linux Kernel 4.19 cho Ubuntu

Linux Kernel 4.19 LTS (Bản hỗ trợ dài hạn) đã được phát hành ngày 22/10.

2 Likes Comment