không vào được window

Sửa lỗi không vào được window sau khi cài song song với ubuntu

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn sửa lỗi không vào được windows sau khi cài ubuntu song song với window không hiện menu chọn boot

2 Likes Comment