ffmpeg 4.1

Thư viện đa phương tiện FFMPEG 4.1 được phát hành với AV1 hỗ trợ MP4

Thư viện đa phương tiện FFmpeg đã phát hành phiên bản FFmpeg 4.1 đã được phát hành với rất nhiều bộ lọc mới, bộ giải mã codec và nhiều hơn nữa.

1 Like Comment