phần mềm nén ảnh cho ubuntu

Hướng dẫn cài đặt Converseen phần mềm nén ảnh cho ubuntu

Phần mềm nén ảnh cho ubuntu – Converseen, là  phần mềm chuyển đổi và thay đổi kích thước hình ảnh hàng loạt mã nguồn mở

1 Like Comment