shotwell 0.29.3

Shotwell 0.29.3 phát hành với tính năng nhận diện khuôn mặt

Một phiên bản beta mới của phần mềm quản lý ảnh Linux Shotwell 0.29.3 đã được phát hành, kèm theo tính năng nhận diện khuôn mặt

2 Likes Comment