Notepad++ cho Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt Notepadqq phần mềm giống Notepad++ cho Ubuntu

Notepadqq là một phần mềm tương tự Notepad++ cho Ubuntu. Notepadqq có chức năng làm nổi bật cú pháp cho hơn 100 ngôn ngữ khác nhau

1 Like Comment