Chỉnh sửa video trên ubuntu

Cài đặt OpenShot Video Converter phần mềm chỉnh sửa video trên Ubuntu

OpenShot Video Converter là phần mềm chỉnh sửa video trên Ubuntu. Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt nó trên máy tính Ubuntu của bạn.

1 Like Comment