phần mềm chỉnh sửa video trên ubuntu

LiVES Video Editor 2.10.0 phần mềm chỉnh sửa video trên ubuntu

LiVES 2.10.0 là phần mềm chỉnh sửa video trên ubuntu, nó là phần mềm mã nguồn mở và miễn phí.

2 Likes Comment