Shotwell Photo Manager

Shotwell Photo Manager phần mềm quản lý ảnh trên ubuntu

Shotwell Photo Manager là trình quản lý ảnh kỹ thuật số được thiết kế cho máy tính để bàn GNOME. Nó cho phép sắp xếp ảnh theo từ khóa và sự kiện.

2 Likes Comment