gimp

Hướng dẫn cài đặt GIMP 2.10 trên Ubuntu

GIMP 2.10 là bản phát hành ổn định mới nhất của công cụ chỉnh sửa hình ảnh mã nguồn mở GIMP – đã được phát hành như một sự thay thế Photoshop.

2 Likes Comment