cập nhật phpMyAdmin

Hướng dẫn cập nhật phpMyAdmin lên phiên bản mới nhất

Cập nhật phpMyAdmin – phpMyAdmin là phần mềm mã nguồn mở được viết bằng PHP nhằm giúp người dùng có thể quản lý cơ sở dữ liệu MySQL thông qua giao diện web

1 Like Comment
phpMyAdmin trên Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình phpMyAdmin trên Ubuntu

phpMyAdmin trên Ubuntu – phpMyAdmin là một phần mềm miễn phí được viết bằng PHP, nhằm hỗ trợ quản trị MySQL trên giao diện Web.

1 Like Comment