PlayOnLinux 4.3

PlayOnLinux 4.3 được phát hành với khả năng tương thích POL 5 Winebuild

PlayOnLinux 4.3 ,  phần mềm dựa trên nền tảng Wine cho phép cài đặt các ứng dụng dựa Windows trên Linux

1 Like Comment