supertuxkart

Hướng dẫn cài đặt SuperTuxKart 0.10 RC1 trên ubuntu 18.04 và 16.04

Trò chơi đua xe mã nguồn mở, SuperTuxKart 0.10 RC1, đã được phát hành ngày 05/4/2019

8 Likes Comment