tạo usb boot cài ubbuntu

Hướng dẫn tạo USB boot cài Ubuntu trên windows

Tạo USB boot cài Ubuntu trên windows – Với một chiếc USB boot, bạn có thể: Cài đặtm nâng cấp Ubuntu, trải nghiệm Ubuntu mà không cần cài đặt.

2 Likes Comment