tạo USB boot cài Ubuntu trên macOS

Hướng dẫn tạo USB boot cài Ubuntu trên macOS một cách dễ dàng

Với một chiếc USB boot, bạn có thể: Cài đặt hoặc nâng cấp Ubuntu, ngay cả trên máy Mac, tạo USB boot cài Ubuntu trên macOS

1 Like Comment