Top Panel trên ubuntu 18.04

Hướng dẫn thay đổi độ trong suốt của Top Panel trên ubuntu 18.04

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thay đổi mức độ trong suốt của Top Panel trên ubuntu 18.04 LTS một cách dễ dàng

2 Likes Comment