Ubuntu 17.10

Ubuntu 17.10 chính thức End Of Life vào ngày 19 tháng 7 năm 2018

Ubuntu 17.10 Artful Aardvark đã kết thúc cuộc đời vào ngày 19 tháng 7 năm 2018. Điều này đã được thông báo chính thức vào tối ngày 18/7.

1 Like Comment