Gnome Panel

Hiển thị tốc độ Internet trên Gnome Panel cho Ubuntu 18.04

NetSpeed là một tiện ích mở rộng của Gnome Shell giúp hiển thị tốc độ internet trong bảng điều khiển Gnome panel

2 Likes Comment