ubuntu 19.04

Download Ubuntu 19.04 phiên bản beta cập nhật hàng ngày

Các phiên bản beta “Disco Dingo” mới sẽ được phát hành mỗi ngày từ nay cho đến khi Ubuntu 19.04 ra mắt bản chính thức

1 Like Comment