ứng dụng cắt video miễn phí cho Ubuntu

VidCutter ứng dụng cắt video miễn phí cho Ubuntu

Nếu bạn đang tìm kiếm một ứng dụng cắt video miễn phí cho Ubuntu đơn giản và nhẹ, có thể nhanh chóng cắt những video dài , thì bạn nên thử VidCutter

1 Like Comment